Prosjektering

Spiraltrapp

Våre folk står til disposisjon ved dimensjonering, tegning og prosjektering av din spiraltrapp.

Hver spiraltrapp tegnes opp spesielt, og tegningen sendes kunden for godkjenning før produksjonen starter.

Ved prosjektering av spiraltrapper må det tas hensyn til trapperadie, trinnhøyde og antall trinn pr. runde.Trapperadien

Trapperadien er målet fra trappens sentrum til ytterkanten av håndlederen. Weland produserer spiraltrapper med radius fra 600 til 1500 mm.Trinnhøyde

Trinnhøyden velges med hensyn til den gitte høyden mellom på- og avstigning. Passende radius og antall trinn per runde bestemmer deretter trinnhøyden.

Trinnhøyden bør ligge mellom 160 og 220 mm. Jo mindre trinnhøyde du velger, desto dypere må trinnet være. Normal trinnhøyde ligger rundt 170 til 180 mm.

Formelen for trinnhøyde er 2 x h + B = 580–640.Høyre- eller venstresvingt trapp

Weland spiraltrapper produseres høyre- eller venstresvingt. Med høyresvingt trapp menes at den svinger til høyre ved oppstigning (sentrumsrøret er til høyre ved oppstigning).

Høyresvingt

Høyresvingt spiraltrapp

Venstresvingt

Venstresvingt spiraltrappFrihøyde

Den frie høyden i trappen kan ikke være under 2000 mm. Høyden måles mellom to punkter som ligger rett under hverandre.

Mål fra overkanten av det nederste trinnets forkant til underkanten av reposets (trinnets) bakkant.Antall trinn per runde

Tallene nedenfor er til hjelp ved bestemmelse av antall trinn per runde og antall trinnhøyder. Man teller antallet trinnhøyder mellom av- og påstigningen og sammenligner verdiene for oppnådd trinnhøyde.

Merkede felt (grønt) i tabellen er trapper som bør tilstrebes ved prosjektering.

Radie trinn/runde Trinndybde i ganglinje* Riktig trinnhøyde

600/14

600/15
600/16

135

126
118

200-220

200-220
200-220

700/15

700/16
700/17
700/18

167

157
148
140

200-220

200-220
200-220
200-220

800/16

800/17
800/18
800/19
800/20

196

185
174
165
157

180-210

180-210
190-220
190-220
190-220

900/16

900/17
900/18
900/19
900/20
900/21

236

222
209
198
188
179

175-200

175-200
175-200
180-210
180-210
180-210

1000/16
1000/17

1000/18

1000/19
1000/20
1000/21
1000/22
1000/23

275
259

244

231
220
209
200
191

165-185
165-185

165-185

175-200
175-200
180-210
180-210
180-210

1100/18

1100/19
1100/20
1100/21
1100/22
1100/23
1100/24

279

264
251
239
228
218
209v

165-180

165-180
165-190
170-200
170-200
170-200
170-200

1200/17
1200/18
1200/19

1200/20

1200/21
1200/22
1200/23
1200/24

332
314
297

283

269
257
246
236

155-190
155-190
155-190

155-190

155-190
160-200
170-200
170-200

1300/18
1300/19
1300/20
1300/21

1300/22

1300/23
1300/24

349
331
314
299

285

273
262

155-180
155-180
155-180
155-180

155-190

155-190
155-190

1400/20
1400/21
1400/22
1400/23

1400/24

1400/25
1400/26

345
329
314
300

288

276
266

150-180
150-180
155-190
155-190

155-190

155-190
155-190

1500/22
1500/23

1500/24

1500/25
1500/26
1500/27
1500/28

343
328

314

301
290
279
269

150-180
150-180

150-180

155-180
155-180
155-180
155-180

 

= Trapp som bør tilstrebes

Trinndybde* Trinndybden beregnes etter en tenkt linje 300 mm fra periferien.Barnesikkerhet

Barnesikkerhet betyr at ingen åpning i trappen får være større enn 100 mm opp til 800 mm rekkverkshøyde.Håndleder

Som standard er håndlederen av rustfritt rør, Ø 42 mm.Rekkverkshøyde

Rekkverkets høyde er 1100 mm ved forkanten av trinnet. Ekstra håndleder plasseres på valgfri høyde innenfor stenderne, f.eks. 900 mm. Høyden på rekkverket på reposet er som standard 1100 mm.Rekkverksbelastning

Rekkverket er dimensjonert for å tåle en belastning på 1,0 kN/m håndløper.Belastning på trinn

Trinnene er dimensjonert for en jevnt fordelt last på 5,0 kN/m² eller en punktlast på 5,0 kN.Avstand til vegg

Spiraltrappens ytterperiferi må være minst 50 mm fra vegg. Trinndybden beregnes etter en tenkt ganglinje 300 mm fra periferien.Staging

Spiraltrappen må stages for hver runde (2,5 til 3 meters høyde). Dette kan skje gjennom avstigningsreposets innfestning. Hvis trappen ikke har avstigningsrepos på hver runde, skjer staging mellom trappens trinn og vegg med passende stag.

Staging, vertikalt

Hvis spiraltrappen ikke kan stages i nærliggende vegg, kan den stabiliseres med vertikale stagrør. Disse festes nede mot ferdig gulv eller fundament.

Staging
ZoomIn


Innfestning av reposer

Bruk riktig skrue med hensyn til materialet ved inn festningspunktet.Innfestning av bunnplate

Bruk riktig skrue med hensyn til materialet ved inn festningspunktet.

Ved innfestning til spiraltrapper der det ikke er en eksisterende plate, må det støpes en sokkel. Denne må dimensjoneres med hensyn til vindkraft med mer.

Generelt er det slik at bunnplatens avstand til veggen må være minst trappens radius pluss 50 mm.


Produkthåndbok

Brosjyrer

Bestillingsopplysninger

Monteringsanvisning

Øvrige

Bildgalleri


Søk etter bilder
   
Vis side av 1

Resultatet er filtrert på: 

 • spiraltrapputrymning28_rgs90Stigsnas013.jpg

  spiraltrapputrymning28_rgs90Stigsnas013.jpg

  13.04.2010


  Inngår i galleri:

  Spiraltrapper

 • aw1059.jpg

  aw1059.jpg

  28.09.2011


  Inngår i galleri:

  Spiraltrapper

 • aw1244.jpg

  aw1244.jpg

  28.09.2011


  Inngår i galleri:

  Spiraltrapper

 • spiraltrapputrymning16_haspa.jpg

  spiraltrapputrymning16_haspa.jpg

  13.04.2010


  Inngår i galleri:

  Spiraltrapper

 • spiraltrapputrymning23_3867.jpg

  spiraltrapputrymning23_3867.jpg

  13.04.2010


  Inngår i galleri:

  Spiraltrapper

 • spiraltrapputrymning08_aw1647.jpg

  spiraltrapputrymning08_aw1647.jpg

  13.04.2010


  Inngår i galleri:

  Spiraltrapper

 • spiraltrapputrymning12_0212.jpg

  spiraltrapputrymning12_0212.jpg

  13.04.2010


  Inngår i galleri:

  Spiraltrapper

 • spiraltrapputrymning01_aw1236.jpg

  spiraltrapputrymning01_aw1236.jpg

  13.04.2010


  Inngår i galleri:

  Spiraltrapper

 • spiraltrapputrymning19_0682.jpg

  spiraltrapputrymning19_0682.jpg

  13.04.2010


  Inngår i galleri:

  Spiraltrapper

Velg galleri