Velkommen til Weland AS

Weland AS er et heleid datterselskap av det Svenske industrikonsernet Weland AB, og ble etablert i Norge i 1979. Weland AS er en salgsbedrift med 16 ansatte. Vi holdet til i eget bygg i Svennerudveien 34 på Frogner, like ved Skedsmokorset. Her disponerer vi ca 600 m² kontorer og ca 2400 m² lager. Weland AS markedsfører, selger og monterer produkter fra våre moder og søsterbedrifter i Sverige. Hele Norge er vårt arbeidsfelt. I sortimentet inngår blant annet gitterristprodukter, trapper, rekkverk, gangbaner, mesaniner, taksikkerhet, solpanelfester, entrématter og balkonger.

Weland-konsernet er et familieeid industrikonsern med de fleste av sine bedrifter lokalisert i den sydlige del av Sverige. Siden starten i 1947 har selskapet gjennomgått en kraftig ekspansjon og i dag består konsernet av et 30-talls produserende bedrifter med til sammen ca. 1300 ansatte foruten egne salgsselskaper i Norge, Danmark, Tyskland og Finland.

Gjennom årene har vår oppfinnsomhet banet vei for mange forgreninger i vår virksomhet. Vi har valgt våre veier og utviklet oss i takt med tiden. Alle våre investeringer har blitt gjort for å være i forkant av utviklingen, å forutse det neste steg på veien. Det er gjennom å være proaktive vi skaper det som ligger ti grunn for fremtiden. En forutsetning er en bærekraftig, langsiktig og trygg produksjon.

Weland-konsernet kjennetegnes også for den spesielle kulturen og arven etter et lite familieselskap. For oss er det viktig beholde den familiære følelsen og verne om det lokale på det sted vi har tilhørighet. Vi legger stor vekt på at du skal kjenne deg velkommen. Når du kommer inne gjennom våre dører vil vi at du skal oppleve vår kultur og våre verdier.

For mer info om Weland-konsernet se: https://www.weland.com/sv/foretaget/koncernen/


Produkthåndbok

Sertifikat

Vedlikeholdsinstruksjoner