Integritetspolicy

PERSONOPPLYSNINGER OG COOKIES

Weland AS følger retningslinjene for GDPR og personopplysningsloven. Det er viktig for oss at du kjenner deg trygg på hvordan vi håndterer personopplysningene dine. Derfor er vi åpne om hvordan vi samler inn, behandler og deler informasjon som vi lagrer hos oss.

Hvilke opplysninger behandles?

Vi behøver dine personopplysninger for å kunne oppfylle våre avtaler med og forpliktelser overfor deg. Det kan dreie seg om navn, personnummer, adresse, telefonnummer, e-postadresse m.m. Disse lagres hos oss i ulike datasystemer for at vi skal kunne tilby deg de produktene og tjenestene som du kjøper av oss. Utover dette brukes opplysningene for at vi skal kunne tilby personlig tilpassede tilbud til deg som kunde. Behandlingen bygger på den avtalen eller det kundeforholdet som oppstår ved f.eks. en bestilling som du gjør hos oss.
Markedsføring blir sendt til deg som kunde på grunnlag av enten et uttrykkelig samtykke eller en interesseavveining gjennomført av oss. All behandling som bygger på ditt samtykke, kan du når som helst og uten forklaring tilbakekalle ved å kontakte bedriften.

Hvor kommer opplysningene fra?

Vanligvis kommer opplysningene direkte fra deg, og samles inn i forbindelse med at du registrerer deg som kunde. Vi mottar også enkelte opplysninger når du gjennomgår en vanlig kredittvurdering hos oss.

Hvilke rettigheter har du?

De nye reglene innebærer at du som har kunde har en rekke rettigheter. Du har blant annet rett til å kreve en registerutskrift med dine personopplysninger, som for eksempel navn og kontaktopplysninger. Du har også mulighet til å rette opp i uriktige opplysninger samt be om at opplysningene slettes etter endt avtale-/kundeforhold. Vi kan derimot ikke slette opplysninger som er offentlige dokumenter, eller hvor det finnes et lovfestet krav om lagring, som f.eks. bokføringsregler.
Hvis du vil klage på vår behandling av personopplysningene dine, har du rett til å levere inn klage til Datatilsynet.

Cookies

Weland.no bruker cookies. En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din datamaskin når du besøker et nettsted. En cookie kan være enten en sessoncookie, eller en cookie som lagres over lengre tid. En sessioncookie forsvinner når nettleseren lukkes, mens en permanent cookie lagres. Den blir lagret for at den som besøker nettstedet skal kunne bruke weland.no på tiltenkt måte. Det kan f.eks. være at et språkvalg eller andre preferanser blir lagret for å gjøre det enklere for brukeren neste gang han/hun besøker nettstedet.
Vi bruker cookies for å gjøre det enklere å bruke nettstedet, samt for å kunne tilpasse bruken etter brukeren. Informasjonen som lagres via cookies inneholder ikke personlig informasjon, men brukes for å kartlegge den besøkendes mønster knyttet til bruken av våre nettjenester. Når det gjelder atferd på weland.no, blir heller ikke IP-adresser lagret i våre databaser. Når du besøker et nettsted, kan informasjonen om deg derfor aldri kobles til din identitet.

Trafikk og statistikk

Weland.no har også cookies for å beregne og rapportere brukertall og trafikk. Vi bruker også såkalte tredjeparts-cookies fra Google Analytics for å føre statistikk over hvordan de besøkende bruker siden. Informasjonen som samles inn og lagres i nettleseren din, er i anonymisert form hvor vi ser hvor mange besøkende som bruker siden. Informasjonen om hvilke nettsider eller lenker de besøkende kommer fra, vil bli lagret i opptil seks måneder. Du kan lese mer om Google Analytics' sikkerhetspolicy på: www.support.google.com

Immaterialrett

Alt materiale på nettstedet, inklusive tekster, bilder, varemerker samt design og grafiske profiler tilhører bedriften eller våre samarbeidspartnere. All bruk, utover det som kreves for å bruke nettstedet, eller kopiering av deg som bruker, krever bedriftens skriftlige godkjennelse. All bruk som er i strid med disse vilkårene, kan få rettslige følger.

Ansvar

Bedriften tar ikke noe ansvar for eller garanterer kvaliteten, funksjonaliteten eller tilgjengeligheten på nettstedet eller dets innhold. I de tilfeller hvor vi henviser til en tredjepart, tar vi heller ikke ansvar for materialet eller innholdet på tredjepartens nettsted.

Gjeldende lovgivning

Ved eventuelle tvister i anledning av disse vilkår anvendes norsk rettspraksis og første domstolinstans er Nedre Romerike Tingrett.

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss på e-post info@weland.no