Innfestningar

Ved utbytting, utvidelse eller ny balkong er det viktigste spørsmålet hvordan innfestningen skjer. Alt er avhengig av fasaden og etasjeskille sin oppbygning. Skal fasaden renoveres samtidig, eller kanskje skal det tilleggs isoleres?

Generelt gjelder det at jo bedre innfestningsmuligheter som finns, jo enklere blir monteringen. Men stort sett kan alle bygg få nye eller større balkonger uten dramatiske inngrep eller skjemmende konstruksjoner.

Vi har gjennom årene fått stor erfaring og kunnskap på dette område og står til tjeneste med forslag og prosjekterings hjelp.

Å få en større balkong høyner livs kvalitet for beboerne og verdien av leiligheten.


Fasadekonsoller

Dette er en veldig fin innfestning. Både med hensyn til utseende og montasje, da mesteparten av innfestningen blir skult av balkong rekkverket. Dette er også en veldig enkel innfestning å montere og kan brukes når fasadens tillater det.Søyler på vegg

Når fasaden ikke tillater fasadekonsoller kan innfestningen skje med vertikale stål søyler. Disse festes til hver etasje skille, eller andre egnede innfestnings punkter.Skjulte stål søyler

Hvis fasaden skal tilleggs isoleres kan balkongene monteres på vertikalt stående søyler før tilleggs isolering skjer. Etter at den nye fasaden er på plass, monteres de nye balkongene.Lange dragstagg

Når innfestning kun kan skje i bjelkelaget og det ikke kan benyttes vertikale søyler. Da er lange dragstagg et alternativ.Innbygd innfestning

En måte å få helt bort innfestningen, er å bygge de inn. Samtidig får man en avskjerming og vind skjerming. Innbyggingen kan gjøres på flere måter, alt tilpasset det eksisterende bygg.Søyler i fremkant

Balkongplatene kan festes inn på forskjellige måter mot fasaden eller etasje skille. Men i stede for korte skråstagg anvendes det søyler i front. Søylene føres ned til et eksisterende fundament på marken.Søyler i 4 hjørner

Balkongene kan også "henges opp" med hjelp av 4 søyler. Søylene holdes sammen ved hjelp av balkongplaten og konstruksjonen er i prinsipp selv bærende. Det eneste som behøves er forankring i fasaden.Innfestning i hushjørne

Konsoller monteres under balkongens kortside (inne hjørne) og holdes oppe med stag på andre sidenInnstøpte konsoller

Dette er alternativet når det stilles krav til utseende. Spesielt egnet for eldre by gårder. Denne typen innfestning krever en god del av bygget sin konstruksjon og tilstand.Balkong utvidelse

For balkonger som er innfelte eller innbygde med vegger. Balkongene er som regel små, men kan enkelt gjøres større ved å montere en utvidelse mot eksisterende balkong


Det finnes for øyeblikket ingen referansebilder.