Etterbehandling

Sliping

Sliping eller synkronisering av laserskårne eller stansede flater utføres etter ønske.

Børstegradning

En ny metode som tar bort oxidskjiktet på skjæreflatene. Dette er viktig for å få godt feste for fremtidig overflatebehandlig som for eks. lakkering.

Tromling

Smådetaljer kan tromles for å få bort grader og skarpe kanter.


Sliping Sliping Børstegradning Børstegradning
Det finnes for øyeblikket ingen referansebilder.