Belastningstabeller

Forutsetningene for belastningstabeller

Beregninger i henhold til Eurokode er gjort med et beregningsprogram. (NSAB)
Partialkoeffisient for last = 1,5
Tabellverdien angir karakteristiske laster for sikkerhetsklasse 2.
For sikkerhetsklasse 1: multipliser verdien med 1,1
For sikkerhetsklasse 3: multipliser verdien med 0,91

Materialkvalitet

Bærestang 2-3 mm: Fyk = 235 N/mm²
Bærestang 4-5 mm: Fyk = 355 N/mm²

Støttestang d=4-6,5 mm: Fyk = 235 N/mm²

(OBS! Sidene åpnes i nytt vindu)Gitterrist Type A

Belastning Gitterrist Type AØvrige

Det finnes for øyeblikket ingen referansebilder.