Balkonger

Weland AS er en søster bedrift til Weland Aluminium AB og inngår i det Svenske konsernet Weland. Weland Aluminium AB er en av de bedrifter i Sverige som har arbeidet lengst med balkonger og balkongrekkverk.

Sammen arbeider vi med utbedringer av eldre bygg og ny bygg. Ved nybygg etterkommer vi både arkitekter og byggherrens krav på moderne materiell og fargesetting. Ved utbedring av eldre bygg tilpasser vi den tidsriktige løsningen som ikke endrer gårdens karakter.


Det finnes for øyeblikket ingen referansebilder.