Automatstansing

Weland har automatstanseanlegg fra Pullmax fabrikken. Anlegget består av utstyr for innmating, utmating og stabling av "skrotskjelett". I tillegg har maskinen en plukkearm som kan plukke en utstanset detalj og stable den på en pall.

Maskinanlegget kan håndtere plater med mål opptil 2500 x 1250 mm (unntaksvis 3000 x 1250 mm) og tykkelse opptil 6 mm. Stansemaskinen har 15 forskjellige verktøyposisjoner og hver posisjon kan utstyres med ytterligere 8 verktøy.

Vi kan hjelpe til med tegningsarbeide eller motta kundens tegninger i DXF-fil fra Auto-CAD på diskett eller E-mail.


Noen eksempler på arbeidsmomenter maskinen kan utføre

Eksempler på arbeidsmomenter Eksempler på arbeidsmomenter Eksempler på arbeidsmomenter


Automatstansning Automatstansning Automatstansning

Det finnes for øyeblikket ingen referansebilder.