EN 1090

Sertifikat EN 1090

Weland er sertifisert i henhold til EN 1090 og er klare for CE-merking. Weland er sertifisert av Nordcert i samarbeid med SFK Certifiering.

CE-merkingen innebærer at vi har en sertifisert produksjonskontroll, og at produktene våre oppfyller kravene som stilles i den europeiske byggevareforordningen (CPR) og EN 1090 for bærende stålkonstruksjoner.

CE-merkingen omfatter hele sortimentet av byggevarer og lagerinnredning:


Produkthåndbok

Sertifikat

Vedlikeholdsinstruksjoner