Prosjektering

Spiraltrapp

Det enkleste er å overlate prosjekteringen til oss. Våre folk har lang erfaring i prosjektering og dimensjonering av rette trapper. Send over en bygge-tegning så ordner vi resten.

Vi dimensjonerer og tegner trappen og alt du behøver å gjøre er å kontrollere målene og godkjenne tegningen før produksjonen starter.Ettløpstrapper

Ettløpstrapper er trapper fra noen trinn til en hel trapp opp til en etasje og avstigning. Trappen svinger ikke med svingrepos.

Ulike varianter for feste til repos

Ettløpstrapp

Det øverste trinnet er én trinnhøyde nedenfor eksisterende av- stigningsrepos.

Ettløpstrapp

Det øverste trinnet er på nivå med eksisterende avstigningsrepos.

Ettløpstrapp

Trapp med avstigningsrepos.Flerløpstrapper

Flerløpstrapper er trapper som bindes sammen med venderepoer. På denne måten kan trappene bli svært høye.

Eksempel på flerløpstrappe

Flerløpstrapp

Flerløpstrapp


Stigning/trinnhøyde

For at trappen skal bli god å gå i kreves et visst forhold mellom stigningsvinkel, trinnhøyde og trinndybde. Helst skal trappens stigningsvinkel være mellom 30° og 45°, imidlertid er plassen ofte begrenset og idealvinkelen kan derfor ikke oppnås.

I tabellen kan du finne riktig trinnhøyde og trinn-dybde for en gitt trappevinkel. Se BBR99 kapittel 8:232.

Trappe- vinkel Passende trinnhøyde Passende trinndybde Forholdet* utlegg/ trappehøyde

60°
57°
55°
52°
50°
47°
45°
42°
40°
37°
35°
32°
30°

240
230-240
230
220-230
220
210-220
210
200-210
200
190
180-190
175
170

130-160
160
160-200
160-200
200
200
200-230
230
230-260
260
260-300
300
300

0,58
0,65
0,70
0,78
0,84
0,93
1,00
1,11
1,19
1,33
1,43
1,60
1,73

* Dersom du ikke kjenner trappevinkelen, men utlegget, kan du dividere utlegget (L) med trappehøyden (H) og gå til nærmeste tall til høyre i tabellen.

Trappehøyde og utligningEksempel:
Utlegg (L) = 3,5 meter
Trappehøyde (H) = 2,5 meter

 L 
 H 

 = 

3,5
2,5

 = som gir en trappevinkel på 35°Dimensjoner for vangeprofil WUC

WUC-profilen produseres av 3, 4 eller 5 mm plate, i 120 eller 170 mm. Ved spesielle belastninger ber vi deg kontakte Weland.

Verdier for WUC-profil i h.t. tabell.
Vange-alternativ A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
T
(mm)
Bøyemotstand
W i cm³
Vekt
(kg/m)
WUC 120/3 120 55 22 3 28,1 6,5
WUC 170/3 170 55 25 3 46,1 7,8
WUC 170/4 170 55 25 4 59,0 10,4
WUC 170/5 170 55 25 5 70,6 12,9
WUC 200/5 200 55 25 5 89,3 14,1Barnesikkerhet

Barnesikkerhet betyr at ingen åpning i trappen får være større enn 100 mm.Målopplysninger

Trappetrinn med en lengde på opptil 900 mm har en gavl med høyden 60 mm. Lengder på 1000 mm og oppover har en gavl på 70 mm. Dette gjelder for alle typer trinn.

Trinn, gitterrister

Gavl trappetrinn

Gavlmål (A vanlig hullplassering).

Trinn, gitterrist

Vanger, anbefalte mål

Hulldiameter Ø 14 mm for M12 bolt.

Vognstykke, gitterristtrinnTH6

Gitterristtrinn med maskevidde på c/c 33 x 75 mm uten sklisikker fremkant. Varmgalvanisert utførelse.

Format L x D (mm) Lagerført Art.nr. Vekt (kg/stk.)
400 x 130 X R14204131 2,1
400 x 160 X R14204161 2,4
500 x 130 X R14205131 2,4
500 x 160 X R14205161 2,8
500 x 200 X R14205201 3,3
600 x 130 X R14206131 2,8
600 x 160 X R14206161 3,3
600 x 200 X R14206201 3,8
600 x 230 X R14206231 4,3
600 x 260 X R14206261 4,8
700 x 130 X R14207131 3,6
700 x 160 X R14207161 4,2
700 x 200 X R14207201 4,9
700 x 230 X R14207231 5,5
700 x 260 X R14207261 6,1
800 x 130 X R14208131 4,0
800 x 160 X R14208161 4,7
800 x 200 X R14208201 5,4
800 x 230 X R14208231 6,1
800 x 260 X R14208261 6,8
800 x 300 X R14208301 7,5
900 x 200 X R14209201 6,0
900 x 230 X R14209231 6,8
900 x 260 X R14209261 7,5
900 x 300 X R14209301 8,2
1000 x 200 X R14210201 7,8
1000 x 230 X R14210231 8,7
1000 x 260 X R14210261 9,7
1000 x 300 X R14210301 10,8
1100 x 230 X R14211231 9,5
1100 x 260 X R14211261 10,6
1100 x 300 X R14211301 11,7
1200 x 230 X R14212231 10,2
1200 x 260 X R14212261 11,4
1200 x 300 X R14212301 12,6
1300 x 260 X R14213261 13,6
1300 x 300 X R14213301 15,1
1400 x 230 R14214231 13,1
1400 x 260 X R14214261 14,5
1400 x 300 X R14214301 16,2
1500 x 260 X R14215261 17,1
1500 x 300 X R14215301 19,0
1600 x 300 X R14216301 20,2
1800 x 300 X R14218301 22,5


TH6-S

Gitterristtrinn med sikkerhetsforkant og en maskevidde på c/c 33 x 75 mm. Varmgalvanisert utførelse.

Format L x D (mm) Lagerført Art.nr. Vekt (kg/stk.)
500 x 200 X R14305201 3,4
600 x 130 X R14306131 2,9
600 x 160 X R14306161 3,4
600 x 200 X R14306201 3,9
600 x 230 X R14306231 4,4
700 x 160 X R14307161 4,3
700 x 200 X R14307201 5,0
700 x 230 X R14307231 5,6
700 x 260 X R14307261 6,2
800 x 200 X R14308201 5,5
800 x 230 X R14308231 6,2
800 x 260 X R14308261 6,9
900 x 200 X R14309201 6,1
900 x 230 X R14309231 6,9
900 x 260 X R14309261 7,6
900 x 300 R14309301 8,0
1000 x 200 X R14310201 7,9
1000 x 230 X R14310231 8,8
1000 x 260 X R14310261 9,8
1000 x 300 X R14310301 10,9
1100 x 260 X R14311261 10,7
1100 x 300 X R14311301 11,8
1200 x 260 X R14312261 11,5
1200 x 300 X R14312301 12,7
1300 x 260 R14313261 13,7
1300 x 300 X R14313301 15,2
1400 x 300 X R14314301 16,3
1500 x 260 X R14315261 17,2
1500 x 300 X R14315301 19,1
1600 x 300 X R14316301 20,3
1800 x 300 X R14318301 22,6
Trinn, gitterrist
ZoomIn


Mål på reposer

TH6 og TH6-S finnes med standarddybden 500, 700 og 1000 mm i varmgalvanisert utførelse.

Repos, gitterrist

Mål på reposgavl

Hulldiameter Ø 14 mm for M12 bolt.

Repos, gitterrist

Repos, gitterristRepos TH6

Gitterristrepos med maskevidde på c/c 33 x 75 mm uten sklisikker fremkant.

Format L x D (mm) Lagerført Art.nr. Vekt (kg/stk.)
500 x 500 X R14805051 5,9
500 x 700 X R14805071 8,0
500 x 1000 X R14805101 11,2
600 x 500 X R14806051 6,9
600 x 700 X R14806071 9,4
600 x 1000 X R14806101 13,1
700 x 500 X R14807051 9,2
700 x 700 X R14807071 12,4
700 x 1000 X R14807101 17,7
800 x 500 X R14808051 10,4
800 x 700 X R14808071 14,3
800 x 1000 X R14808101 20,0
900 x 500 X R14809051 11,7
900 x 700 X R14809071 15,9
900 x 1000 X R14809101 22,3
1000 x 500 X R14810051 15,0
1000 x 700 X R14810071 20,5
1000 x 1000 X R14810101 28,7
1100 x 500 X R14811051 16,5
1100 x 700 X R14811071 22,5
1100 x 1000 X R14811101 31,4
1200 x 500 X R14812051 17,9
1200 x 700 X R14812071 24,4
1200 x 1000 X R14812101 34,1
1300 x 500 X R14813051 21,7
1300 x 700 X R14813071 29,2
1300 x 1000 X R14813101 41,5
1400 x 500 X R14814051 23,3
1400 x 700 X R14814071 31,8
1400 x 1000 X R14814101 44,6
1500 x 500 X R14815051 27,7
1500 x 700 X R14815071 37,9
1500 x 1000 X R14815101 53,2
1600 x 500 X R14816051 29,7
1600 x 700 X R14816071 40,7
1600 x 1000 X R14816101 57,2
1800 x 1000 X R14818101 61,0


Repos TH6-S

Gitterristrepos med sikkerhets- forkant og en maskevidde på c/c 33 x 75 mm.

Format L x D (mm) Lagerført Art.nr. Vekt (kg/stk.)
500 x 500 X R14905051 5,9
500 x 700 X R14905071 8,0
500 x 1000 X R14905101 11,2
600 x 500 X R14906051 6,9
600 x 700 X R14906071 9,4
600 x 1000 X R14906101 13,1
700 x 500 X R14907051 9,2
700 x 700 X R14907071 12,4
700 x 1000 X R14907101 17,7
800 x 500 X R14908051 10,4
800 x 700 X R14908071 14,3
800 x 1000 X R14908101 20,0
900 x 500 X R14909051 11,7
900 x 700 X R14909071 15,9
900 x 1000 X R14909101 22,3
1000 x 500 X R14910051 15,0
1000 x 700 X R14910071 20,5
1000 x 1000 X R14910101 28,7
1100 x 500 X R14911051 16,5
1100 x 700 X R14911071 22,5
1100 x 1000 X R14911101 31,4
1200 x 500 X R14912051 17,9
1200 x 700 X R14912071 24,4
1200 x 1000 X R14912101 34,1
1300 x 500 X R14913051 21,7
1300 x 700 X R14913071 29,2
1300 x 1000 X R14913101 41,5
1400 x 500 X R14914051 23,3
1400 x 700 X R14914071 31,8
1400 x 1000 X R14914101 44,6
1500 x 500 X R14915051 27,7
1500 x 700 X R14915071 37,9
1500 x 1000 X R14915101 53,2
1600 x 500 X R14916051 29,7
1600 x 700 X R14916071 40,7
1600 x 1000 X R14916101 57,2
1800 x 1000 X R14918101 61,0


Innfestning og staging

Rette trapper har ulike innfestnings- og stagings-alternativer avhengig av hvor stor trappen er. Ved små trapper kan det være nok med festevinkler. Større trapper kan trenge både bærebjelker og konsoller.

Weland hjelper deg med riktig innfestning og staging.

Festevinkel

Festevinkel for trapp- reposvanger.

Festevinkel


Konsoll

Konsoll under reposvanger.

Konsoll


Støttebein

Støttebein og festevinkel under reposvanger.

Støttebein


Bærebjelke

Støttebein og bærebjelke under repos.

Bærebjelke


Plattform

Separat plattform.

PlattformProdukthåndbok

Brosjyrer

Bestillingsopplysninger

Sertifikat

Konstruksjonshjelp

Bildgalleri


Søk etter bilder
   
Vis side av 1

Resultatet er filtrert på: 

 • aw2048.jpg

  aw2048.jpg

  20.06.2012


  Inngår i galleri:

  Rette trapper

 • aw2089.jpg

  aw2089.jpg

  02.04.2012


  Inngår i galleri:

  Rette trapper

 • aw3474.jpg

  aw3474.jpg

  20.06.2012


  Inngår i galleri:

  Rette trapper

 • rakatrappor24_s116_b1.jpg

  rakatrappor24_s116_b1.jpg

  12.04.2010


  Inngår i galleri:

  Rette trapper

 • rakatrappor6_aw178.jpg

  rakatrappor6_aw178.jpg

  12.04.2010


  Inngår i galleri:

  Rette trapper

 • aw2809.jpg

  aw2809.jpg

  20.06.2012


  Inngår i galleri:

  Rette trapper

 • rakatrappor9_aw595.jpg

  rakatrappor9_aw595.jpg

  12.04.2010


  Inngår i galleri:

  Rette trapper

 • aw2560.jpg

  aw2560.jpg

  20.06.2012


  Inngår i galleri:

  Rette trapper

 • rakatrappor22_3991.jpg

  rakatrappor22_3991.jpg

  12.04.2010


  Inngår i galleri:

  Rette trapper

Velg galleri