Velkommen til Weland AS

Weland AS er et heleid datterselskap av det Svenske industrikonsernet Weland AB, og ble etablert i Norge i 1979. Weland AS er en salgsbedrift med 13 ansatte. Vi holdet til i eget bygg i Svennerudveien 34 på Frogner, like ved Skedsmokorset. Her disponerer vi ca 600 m² kontorer og ca 2400 m² lager. Weland AS markedsfører, selger og monterer produkter fra våre moder og søsterbedrifter i Sverige. Hele Norge er vårt arbeidsfelt. I sortimentet inngår blant annet gitterristprodukter, trapper, rekkverk, gangbaner, mesaniner, taksikkerhet, solpanelfester, entrématter og balkonger.

Vårt moderselskap Weland AB er en familie eiet produksjonsbedrift med fabrikk og hovedkontor i Smålandsstenar, Sverige. Siden starten i 1947 har Weland AB gjennomgått en kraftig ekspansjon og har i dag ca. 250 ansatte og disponerer et produksjonsareal på ca. 80.000 m² og et lager med topp moderne automatlager med 6300 pallplasser. Her produseres det pressveisede gitterrister som siden 1960-tallet har utgjort ryggraden i Weland sin virksomhet. Her produserer vi også spiraltrapper, samt rette trapper, rekkverk og utfører diverse stålarbeid. I de siste årene har laserskjæring og andre kompletterende produksjonsmomenter på legobasis blitt en betydeligere del av produksjonen.

Ved våre søsterbedrifter i Sverige produseres en mengde andre tilstøtende produkter som bl.a. balkonger, fasadestiger, gitterristmøbler, lettrister, profilrister, rullestolramper, leskur, avskrapningsmatter og mye mer. Totalt har konsernet ca 200.000 m² produksjons areal.

Selv om bedriften har blitt større, så er det den samme målsetning som tidligere - å være fleksible og yte samme service til alle våre kunder - store som små.

Klikk her for kontaktinformasjon


Produkthåndbok

Sertifikat

Vedlikeholdsinstruksjoner