Taksikkerhet og rømningsveier

Taksikkerhet

Weland har lang erfaring med produkter av høy kvalitet for taksikkerhet og rømning. Sikkerheten på våre tak er viktig for alle fra den enkelte villaeieren til dem som har arbeidsplassen sin på taket.

Vi tilbyr et bredt utvalg av taksikkerhetsprodukter, som omfatter alt fra takbroer og takstiger til beskyttelsesrekkverk og vaiersystemer. Målet med disse produktene er å gi sikker tilgang til taket. Vi har også snøfangere, som gir viktig beskyttelse i vintermånedene.

Ved brann eller annen fare er det viktig at rømning påbegynnes omgående, og at det skjer raskt og effektivt. For at det skal fungere, behøves rømningsutstyr som gjør det mulig å forlate bygningen raskt og sikkert. Weland har rømningsplattformer og fasadestiger som passer til de fleste eiendommer.

Konfigurator Taksikkerhet

Bruk vår konfigurator for taksikkerhetsprodukter.